Đá Trắng Vân Mây Nhân Tạo

  • Tên đá: Đá Trắng Vân Mây Nhân Tạo
  • Loại đá: Marble
  • Độ dày: 18 – 20 mm
  • Hạng mục phù hợp: Phòng khách, mặt tiền, bếp, mặt bàn…

Liên hệ báo giá

Danh mục: